Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Obraz

 SPEŁNIENIE OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO WOBEC WŁAŚCICIELI

DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZANYCH PRZEZ

Śląski Związek Koszykówki  40-047 Katowice, ul. Kościuszki 66
zgodnie z wymaganiami art.13 RODO

(Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE)

 

Śląski Związek Koszykówki  40-047 Katowice, ul. Kościuszki 66 informuje, że przetwarza dane osobowe, zgodnie z wykazem podanym poniżej i jest ich Administratorem na podstawie art. 6 ust.1 RODO.  Szczegółowe odniesienie do poszczególnych baz danych osobowych, odpowiednio do celu ich przetwarzania oraz spełnienie obowiązku informacyjnego w stosunku do właścicieli danych osobowych zawartych w tych bazach znajduje się w odpowiednich zakładkach po kliknięciu linku z nazwą bazy.

Treść obowiązku informacyjnego obowiązująca dla wszystkich danych osobowych przetwarzanych
w Śląskim Związku Koszykówki:

Osoby fizyczne, których dane osobowe są przetwarzane przez Śląski Związek Koszykówki mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, uzupełniania, sprostowania, żądania zapomnienia, przenoszenia lub ograniczenia przetwarzania, a także posiadają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Prawo to można realizować w siedzibie Śląskiego Związku Koszykówki ul. Kościuszki 66 w Katowicach w godzinach urzędowania podanych do publicznej wiadomości na stronie
www.slzkosz.pl

Śląski Związek Koszykówki nie przetwarza danych osobowych w sposób zautomatyzowany i nie dokonuje profilowania tych danych.

Śląski Związek Koszykówki nie przetwarza danych osobowych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym i nie przekazuje danych poza ten obszar.

Kontakt do osoby odpowiedzialnej za ochronę danych osobowych Paula Majcher- Guzik: inspektor@slzkosz.pl

Śląski Związek Koszykówki informuje  o prawie wniesienia skargi do Organu Nadzoru, zgodnie z zapisami Ustawy o ochronie danych osobowych w przypadku stwierdzenia przetwarzania tych danych niezgodnie z obowiązującym prawem krajowym i europejskim. Organem Nadzoru jest Urząd Ochrony Danych Osobowych w Warszawie, ul. Stawki 2.

Wykaz baz danych osobowych w stosunku do których spełniono obowiązek informacyjny – po kliknięciu wyświetlą się dodatkowe informacje, wymagane w art.13 RODO:

  1. Pracownicy
  2. Kandydaci do pracy

  3. Kontrahenci

  4. Zawodnicy wraz z opiekunami

  5. Trenerzy

  6. Sędziowie

  7. Poczta mailowa i telefony służbowe
Obraz Obraz

Ogłoszenia

Zobacz wszystkie ogłoszenia >
Obraz Obraz
Facebook Polub nas na
Facebooku
Twitter Śledź nas na
Twitterze
Newsletter Zapisz się na newsletter

Partnerzy

Śląskie Polski Związek Koszykówki ZOF-STAL